Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej

Publikacja opisująca dzieje Czesława Blajdy – geografa, etnografa, krajoznawcę i społecznika z Rozdziela.